Treo Hàng

Dịch vụ luôn nhận thông tin phản ánh trực tiếp từ khách hàng, quá trình làm việc nhân viên bị đánh giá thấp nhiều lần, dịch vụ tiến hành treo hàng nhân viên tại đây.
Rất mong sự đồng tình của quý khách !